Vattensystem.se
Skugga

UV-anläggning / UV-filter

Välkommen till UV-rening.se där vi erbjuder ett brett sortiment av vattenfilter för desinfektion med hjälp av UV-ljus.

 

Se hela vårt sortiment av UV-anläggningar >>

 

I vårt sortiment finns Trojan, Ueberall och Wedeco. De används för UV-behandling av dricksvatten och processvatten.  Anläggningarna består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör. Oavsett anläggning, skall UV-lampan bytas efter ett års drift. Kvartsglaset rengöras 2-3 gånger per år, eller vid behov.

 

Ueberall och Wedeco UV-anläggningar är utvecklade för industin- och vattenverks högt ställda krav på funktion och driftsäkerhet.

 

Förbehandling

För optimal effekt av UV-behandlingen, krävs rätt förbehandling. Nedan angivna rekommenderade gränsvärden, är en vägledning vid val och eventuellt behov av förbehandling av vattnet.
Järn (Fe) < 0,3 ppm (0,3 mg/l)
Hårdhet < 120 ppm (120 mg/l = 6,7°dH)
UVT10 > 75%
Suspenderade ämnen (TSS) < 5 ppm (5 mg/l)

 

För partikelfiltrering rekommenderar vi ett förfilter med 5 my filtrering.

Vid mindre flöden, används ett patronfilter med 5 my patron.

Vid större flöden, används påstryckfilter med 5 my filterpåse.


 

 uvmax1

TROJAN TYP UV-MAX

- Flöde: 0,6-10,8 m³/tim.

 

Läs mer>>

Webbutik>>

Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar sex modeller. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör.

 

 ubk  

Ueberall TYP UBK

- Flöde: 4-16 m³/tim.

Läs mer>>

 Beskrivning:

Ueberall-UBK är försedda med högeffektiva lågtryckslampor och som standard, sensor för övervakning av strålningsintensiteten. UV-sensorn kan enkelt kalibreras för det aktuella vattnet vid installationen.

 ub  Ueberall TYP UB

- Flöde: 28-113 m³/tim.

Läs mer>>

Beskrivning:

Ueberall-UB är lämplig för tex vattenverk, process- och livsmedelsindustri.  Levereras som standard med justerbar sensor för övervakning av strålningsintensiteten. UV-sensorn kan enkelt kalibreras för det aktuella vattnet vid installationen.

 90x90aquada  

WEDECO TYP AQUADA
- Flöde: 1-11 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-25°C.

 

Läs mer>>

 Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller, som alla finns i fem olika storlekar. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör.
 90x90uva2

WEDECO TYP A
- Flöde: 4-16 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-60°C.

 

Läs mer>>

 

Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i syrefast stål med spektrotherm UV-lampa monterad i kvartsrör.

 

 90x90uvb3

WEDECO TYP B & TYP BX
- Flöde: 30-2000 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-60°C.

 

Läs mer>>

Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar fyra modeller. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i syrefast stål med flera spektrotherma UV-lampor monterade i kvartsrör.

 

 90x90uve_me4 WEDECO TYP E/ME
- Flöde: 1-100 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-25°C (E), 5-60°C (ME).
Beskrivning:
Används till processvatten, ultrarent vatten, samt i specialutföring för farmaseptiskt bruk. Serie E/ME innefattar nio modeller. Anläggningen består av ett cylindriskt kvartsrör som vattnet leds genom. Flera UV-lampor är placerade på yttersidan av kvartsreaktorn. Reaktorn och lamporna är monterade i ett stängt chassi i rostfritt stål.

UV-anläggningar för mindre vattenverk

 

Vi rekommenderar Wedeco Aquada Maxima-modellen till mindre vattenverk, där myndigheterna kräver en anläggning med larmfunktion. (bild till höger)

Följade kontrollsystem ingår i Maxima-modellen:

  • Möjlighet att ansluta magnetventil för vattengenomströmning endast när UV-lampan lyser. (Magnetventilen köps separat)
  • Kontroll av magnetventilen med en mikroenhet.
  • UV-lampans kvarvarande livslängd visas på displayen.
  • Visuellt och akustiskt larm vid ev fel på lampan.
  • UV-sensor som kontinuerligt övervakar ljusstyrkan och bryter magnetventilen när min. ljusstyrka inte erhålls samt larmar (visuellt och akustiskt). UV-ljusstyrkan visas på en display.

Till vattenverk levererar vi kompletta cirkulerande system, bestående av:

  • Ev. förfiltrering, tex arsenikfilter, avsyrningsfilter, järnfilter, manganfilter eller humusfilter.

  • Påstryckfilter för partikelfiltrering (5 my) 

  • Frekvensstyrd pump

  • Mellanlagringstank upp till 15 m3

  • UV-anläggning

Cirkulationen regleras med ventiler, mellan mellanlagringstanken och UV-anläggningen. När vattnet inte förbrukas, cirkulerar det genom UV-anläggningen och behandlas därmed många gånger. 

Läs mer>>

 

Vi har i 20 år sålt vattenrening till industrin och i sortimentet finns både enskilda vattenfilter och fullständiga vattenreningssystem,

se demonstration >>

 

Nyhet! - Om du vill ha fortlöpande information om vattenrening, kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev.  Anmäl här>>

 

Exempel på kunder under året är: Vattenfall, Försvarsmakten, SKF, Volvo Truck, Astra Zeneca, Saab Bofors Dynamics och Ericsson.

 

Vår leverantör av vattenfilter är verksam i 30 länder och har en väl utbyggd serviceorganisation här i Sverige. 

 

Har du frågor om vattenrening är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0520-743 00 eller via e-post>>   Beställningar kan ske i vår webbutik >>

 

 

Hittar du vad du söker?

I våra produktguider, får du en god överblick över våra vattenfilter.

 

produktguide

 

bildguide

 

videoguide

 

Om du är intresserade av vattenfilter för framställning av batterivatten/avjoniserat vatten, kan du besöka vår hemsida www.batterivatten.se 

 

Genvägar - vattenrening

Aktivt kolfilter

Arsenikfilter

Avjonisering batterivatten -Silex

Avjonisering - Eurex

Avhärdningsfilter

Avvattningsmodul

EDI-Elektrodionesering

Humusjonbytare

Järnfilter, manganfilter och sandfilter

Marksanering

Nanofilter

Omvänd osmos

Patronfilter Ametek

Påstryckfilter

Totalavsaltning

UV-anläggning / UV-filter

 

 

 

     

 

 

 

 

Copyright 2006 UV-rening.